Fundamenty Sukcesu ( efektów ) – DOSKONAŁOŚĆ

Cytat Oprah Doskonalosc

 

Edison_cytat