Całkowite poczucie bezpieczeństwa pojawia się gdy uwolnimy lęk (strach)

Poczucie bezpieczeństwa to wewnętrzne poczucie, że wszystko to – czego potrzebujemy – będzie się pojawiać we właściwym momencie – wtedy gdy będziemy tego potrzebowali !
Taka jest duchowa natura tego wszechświata !
Jeżeli będziemy potrzebować coś jutro – pojawi się to jutro – nie dziś.
Bez poczucia tej wewnętrznej pewności – (przykrywanej lękiem i poczuciem braku bezpieczeństwa) – bez zaufania, że nasza duchowa natura jest doskonała -bez poczucia, że możemy całkowicie polegać na duchowej części naszego życia
  – będziemy czuć się sparaliżowani w teraźniejszości !

Lęk w umyśle – blokuje ten naturalny proces
 – stąd walka, zmaganie się i trzymanie się kurczowo stref komfortu.