Komunikacja

Aby odnieść największe poziomy sukcesu w życiu – czeka nas nauczyć się komunikacji i negocjacji z ludźmi o różnych poglądach, przekonaniach i punktach widzenia. 

Aby ludzie mogli Cię zrozumieć musisz jasno i klarownie komunikować co sobą reprezentujesz, do czego zmierzasz, jakie rezultaty masz zamiar osiągnąć i jak masz zamiar to zrobić. 

Musisz swoim przykładem i osobowością inspirować ludzi wokół Ciebie. Być tak pozytywna/pozytywny, że ludzie będą chcieli z Tobą współpracować – z własnego wyboru.  

Naszym zadaniem w rozwoju świadomości jest manifestować nasz potencjał bez ograniczeń ( nie mówić o tym, że mamy ten potencjał – tylko go użyć w praktyce – realizować go ).

Kolejnym zadaniem ( Przywództwo ) jest pomóc innym w realizacji ich potencjału ( nie mówienie o tym, że go mamy – tylko praktyka realizacji tego ). 

Źródło strachu (lęku) nie znajduje się w świecie zewnętrznym.

Źródło strachu (lęku) nie znajduje się w świecie zewnętrznym.😀
Lęk znajduje się wyłącznie w naszym umyśle.
A skoro -tak – masz całkowitą moc aby sobie z nim poradzić. Najważniejsze aby nie zostawiać lęku w umyśle. Umysł cały czas tworzy nam przyszłe doświadczenia.
Im więcej w naszym umyśle lęku – tym bardziej „przerażający” wydaje się nam świat. To co utrzymujemy w umyśle – tak postrzegamy świat zewnętrzny.
Na szczęście – nie ma się kompletnie czego bać – każdy lęk jest tylko iluzją.
Nie jesteśmy ofiarami świata wokół nas!!
– oddając moc nad sobą dla osób/wydarzeń – sprawiamy, że sami czujemy się mali, słabi i niewystarczający.
Nie istnieje „obiektywna rzeczywistość ” – każdy patrzy na to co dzieje się wokół niego – przez pryzmat jego umysłu.
Źródło stresu – także nie znajduje się w świecie zewnętrznym – mimo, że tak wiele osób lubi sobie ponarzekać i marudzić na temat tego „jak bardzo życie ich męczy”.
To także iluzja – dla jednej osoby życie to przygoda – radosne dzielenie się własną doskonałością – dla innej to walka, zmaganie się i cierpienie – komu wierzyć ?
Wybór należy do nas 🙂
Wybierz świadomie – Kim Jest Twoją Intencją się STAĆ !
To, co wybierasz każdego dnia – TYM SIĘ STAJESZ !
Kim jest Twoją intencją stać się w przyszłości ? Miłością i Radością ? Obfitością ? Sukcesem ? a może Lękiem ?
Dlatego weź odpowiedzialność za własne myśli.
Za emocje.
Za wybory i decyzje.
Za przekonania.
Bo w tym wszechświecie – wszystko – wszystko ma swoje konsekwencje