Carl Jung o zmianach i akceptacji

Nie możemy niczego zmienić – dopóki tego nie zaakceptujemy !