To co nas ogranicza to nie PROBLEM / WYZWANIE które obecnie doświadczamy. Jest to bowiem lekcja.
To co nas ogranicza to przekonanie, że tego problemu „Nie powinniśmy mieć”.
Zamiast wziąć odpowiedzialność i powiedzieć prawdę o tym, że ta sytuacja czegoś nas uczy – walczymy z nią – czujemy się ofiarami życia.
Bóg nie zaprojektował tego świata tak, abyśmy wciąć cierpieli. Zaprojektował ten świat tak abyśmy się uczyli.
Więc cokolwiek dzieje się w naszym życiu, gdy będziemy za to wdzięczni – zrozumiemy, jaką moc posiadamy w sobie i jaką bezwarunkową miłością emanuje Bóg skoro pozwala nam samodzielnie odkryć moc, którą mamy w sobie.
Jeżeli chcemy być bliżej mocy, która naprawia wszystko to co negatywne, bliżej Boga, pamiętajmy, że jest nią Miłość. Szczególnie wobec siebie.