Rozwój świadomości – tak na poważnie – ma sens jedynie – gdy mamy w sobie w pierwszej kolejności MNÓSTWO POCZUCIA HUMORU , DYSTANSU, POKORY, AKCEPTACJI I WYBACZENIA ! 

Rozwój świadomości ma być generalnie procesem odkrywczym, radosnym i uwalniającym (przynoszącym więcej życiowej wolności i spokoju). 

Życzę każdemu aby bez względu na wszystko – nie traktować swojego ego zbyt poważnie ! :) Rozwój świadomości to proces ODKLEJANIA się emocjonalnie – od świata fizycznego w każdej jego postaci – do tego stopnia aby odczuwać MOC – radość//miłość/spokój – bez względu na wszystko. 

Angażowanie się EMOCJONALNIE w sprawy tego świata i innych ludzi – są pułapką, która sprawi, że nigdy nie puścimy świata materii do końca … więc pewne kwestie będą się wciąż powtarzać i powtarzać i powtarzać …