Komunikacja

Aby odnieść największe poziomy sukcesu w życiu – czeka nas nauczyć się komunikacji i negocjacji z ludźmi o różnych poglądach, przekonaniach i punktach widzenia. 

Aby ludzie mogli Cię zrozumieć musisz jasno i klarownie komunikować co sobą reprezentujesz, do czego zmierzasz, jakie rezultaty masz zamiar osiągnąć i jak masz zamiar to zrobić. 

Musisz swoim przykładem i osobowością inspirować ludzi wokół Ciebie. Być tak pozytywna/pozytywny, że ludzie będą chcieli z Tobą współpracować – z własnego wyboru.  

Naszym zadaniem w rozwoju świadomości jest manifestować nasz potencjał bez ograniczeń ( nie mówić o tym, że mamy ten potencjał – tylko go użyć w praktyce – realizować go ).

Kolejnym zadaniem ( Przywództwo ) jest pomóc innym w realizacji ich potencjału ( nie mówienie o tym, że go mamy – tylko praktyka realizacji tego ).