Anonimowi Egoiści – 12 Kroków uwalniania się od ego

 1. Przyznaliśmy się przed Bogiem (jakkolwiek Go rozumiemy), że jesteśmy bezsilni wobec EGO, że przestaliśmy kontrolować nasze życie.

Pierwszym krokiem uwolnienia się od dominującego wpływu ego na twoje życie jest pełne poddanie się  – Wybranie POKORY.

Droga pokory jest kluczem do sukcesu w uwalnianiu się od wszelkich uzależnień i problemów.

Na początku musimy szczerze przyznać się do tego, że jesteśmy bezsilni wobec ego. Sami bez pomocy – nie poradzimy sobie.

 

2. Uwierzyliśmy, że Moc większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie psychiczne

 

3. Postanowiliśmy, że poddamy naszą wolę i nasze życie opiece Boga – jakkolwiek go rozumiemy. 

 

Bez wzlędu na wszystko – poddajemy nasze życie, nasze zdrowie – wszystko – Bogu. Jest to prawdziwa pokora.

 

4.  Zrobiliśmy odważny i gruntowny obrachunek moralny. 

W 12 krokach jest to krok, który zatrzymuje bardzo wiele osób z lęku przed poczuciem winy. Musimy obserwować nasze ego. Nie jesteśmy ego – posiadamy część nas – egoistyczną naturę, która ma w sobie zapisane wszelkie przejawy lęku – krytykowanie, osądzanie, narzekanie  czy nawet atakowanie. Uczciwie zapisując nasze słabe strony z miłością i akceptacją pozwala nam się od nich uwolnić. Ale musimy w pierwszej kolejności stać się tego świadomi.

 

5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi prawdziwą naturę naszych błędów

Tutaj akceptujemy fakt, że wszelkie sekrety nas w końcu zniszczą. Dylematy, tajemnice moralne, które uważamy, że nigdy nie powiemy o tym nikomu – powoli zjadają nas od środka. Dlatego osoba, z którą dzielimy się tym co mamy w sobie- musi być na poziomie rozwoju duchowego, który szanujemy. Ani lęk ani poczucie winy nie może nas powstrzymać w tym procesie.  Katolicy posiadają spowiednika, AA sponsora, niektórzy psychiatrę.

To co zrobiliśmy w przeszłości było tym, kim my byliśmy wtedy. Gdy uwalniamy się od umysłu,który mieliśmy wtedy – wydaje się to nam przerażające – gdyż staliśmy się nagle tego świadomi. Dzisiaj, teraz jesteś kimś innym.

Po 5 kroku oddychasz lekko.

 

6. Staliśmy się gotowi, aby Bóg uwolnił nas całkowicie od wszelkich wad charakteru. 

Poddajemy Bogu wszystko ; ” Boże poddaję Ci to całe krytykowanie i narzekanie, proszę uwolnij mnie od tego ” itd.
7.  Z pokorą poprosiliśmy Boga aby usunął nasze ograniczenia

 

8. Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
( staliśmy się gotowi – nie oznacza to , że musimy to zrobić – wystarczy, że jesteśmy gotowi tam gdzie możemy – tam gdzie jest to niemożliwe – nie powinniśmy  wtrącac się w życie innych )
9.  Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
( tutaj trzeba być uważnym , aby nie przerzucaś swoich problemów na innych. To, że ktoś miał romans 20 lat temu – nie musi zrzucać tego teraz na swoją żonę – gdyż zraniłoby to tę osobę – lepiej podyskutować na ten temat z kimś kogo wybraliśmy na „spowiednika” – twoją intencją jest uwolnienie się od poczucia winy – jednak musisz być świadoma, świadomy – czy nie zrani to innych ludzi )

 

10.  Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.
Uczciwość i szczerość.

 

11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o moc  do jej realizacji.

 

12. Przebudzeni  duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść pomoc innym ludziom ( swoim przykładem)  i stosować te zasady we  wszystkich  naszych poczynaniach.

 

Więcej na temat 12 Kroków oraz twórcy AA – Bill’u Wilsonie –

W książce „Pass it on”. The story of Bill Wilson and how the A.A. message reached the world

„Przekaż dalej”: Opowieść o Billu Wilsonie i o tym jak posłanie AA ogarnęło cały świat

W filmie : Nazywam się Bill W  ( My name is Bill W )